ข้อมูลทั่วไป PDF  | พิมพ์ |กล้วยไม้ไทย

กล้วยไม้เป็นพืชที่มนุษย์รู้จักกันดีมาแต่ดึกดำบรรพ์  เป็นเพื่อนที่ให้ความเพลิดเพลินมาช้านาน นิยมปลูกเลี้ยงกันสูงสุดและเป็นที่ยอมรับโดยสากลกว่าพืชชนิดอื่น ในโลกนี้มีกล้วยไม้มากชนิด จำนวนชนิดพันธุ์ในธรรมชาติเฉพาะที่นักพฤกษศาสตร์รู้จักและตรวจสอบชื่อถูกต้องแล้วนั้นมีอยู่ไม่น้อยกว่า 25,000 ชนิด ที่มีการผสมพันธุ์ได้ชนิดใหม่และจดทะเบียนไว้แล้วอีกไม่น้อยกว่า 30,000 ชนิด ดังนั้นผู้ที่จะศึกษากล้วยไม้ให้รู้จริงต้องมีใจรัก มีพื้นฐาน  ใช้เวลาในการค้นคว้า นอกจากนี้ควรมีความรู้ทางด้านภาษาลาตินเพิ่มเติมด้วย ซึ่งจะสามารถช่วยให้รู้จักกล้วยไม้แต่ละชนิดได้ดีขึ้น เพราะคำแปลและรากศัพท์ของภาษาลาตินนั้นบ่งบอกถึงที่มาแสดงออกถึงความสวยงาม หรือบอกถึงลักษณะเฉพาะและลักษณะที่แตกต่างจากกล้วยไม้ชนิดอื่นได้ ชื่อกล้วยไม้บางชนิดอาจมีความเกี่ยวพันถึงตำนานทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีต่างๆ อีกด้วย

กล้วยไม้ในธรรมชาติส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกล้วยไม้อิงอาศัยจะพบขึ้นกระจายพันธุ์อยู่มากในเขตอบอุ่นและเขตร้อนของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขตร้อนของทวีปเอเชีย อเมริกาใต้ และแอฟริกา ถือเป็นแหล่งกล้วยไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายที่สุด ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณตอนกลางของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเป็นศูนย์กลางการกระจายของพรรณพืชในภูมิภาคนี้ ด้วยความเหมาะสมและได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ จึงมีสภาพป่าที่หลากหลาย มีพรรณไม้ในธรรมชาติขึ้นกระจายอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่านานาชนิด  จำนวนกล้วยไม้ไทยที่นักพฤกษศาสตร์ไทยและเดนมาร์กร่วมกันค้นนพบ และตรวจสอบรายชื่อถูกต้องปี พ.ศ. 2543 มีอยู่ 177 สกุล (genera) จำนวน 1,125 ชนิด (species)